doraźna lub regularna pomoc w nauce

Centrum pedagogiczno-terapeutyczne "Neuronek" zajmuje się prowadzeniem dziecka w zakresie zajęć przedszkolnych oraz szkolnych. Dla najmłodszych oferujemy naukę czytania, dla dzieci w wieku szkolnym proponujemy długoterminową współpracę opartą na systematyce pracy dziecka, pomocy w nauce materiału szkolnego, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu do sprawdzianów, testów kompetencji oraz różnorodnych konkursów. W swojej pracy stawiamy na przyjazną atmosferą oraz wzajemny szacunek i zaufanie, a także stały kontakt z rodzicem lub opiekunem dziecka.