pozostałe terapie / treningi / zajęcia

Nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem

Czytanie i rozumienie tekstu jest umiejętnością, która bezpośrednio przekłada się na zdolność wykorzystania wiedzy w praktyce. Tempo wykonania poszczególnych punktów treningu jest uzależnione od potrzeb oraz od systematycznej realizacji zadań. Teksty dostosowane są do wieku, zainteresowań i predyspozycji dziecka. Im większa różnorodność w tym zakresie, tym efekt pracy jest szybszy, ze względu na wysoki stopień motywacji

Trening mózgu czyli ćwiczenia na dobrą pamięć dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych

Ludzka pamięć zachowuje się podobnie jak mięśnie – jeśli nie poddajemy jej systematycznemu wysiłkowi, lecz używamy stale rozmaitych „podpórek”, szybko słabnie i zaczyna odmawiać posłuszeństwa. Systematyczny trening pozwoli utrzymać ją w znakomitej kondycji. W zapamiętywaniu ważnych informacji najbardziej przeszkadza nam rozpraszanie uwagi. Dzieje się tak, gdy wiele rzeczy usiłujemy robić jednocześnie. To jedynie pozorna oszczędność czasu – w rzeczywistości czynności te wykonane jedna po drugiej trwają krócej i towarzyszy im znacznie mniej błędów. Zapamiętywanie to proces, który wymaga spokoju. Zastanówmy się, jakie przeszkody zewnętrzne uniemożliwiają nam jego osiągnięcie, i spróbujmy je wyeliminować. W czasach, kiedy bombardowani jesteśmy tysiącami ważnych i nieważnych informacji, coraz częściej zdarza się nam się zapominać o rzeczach najistotniejszych. Utrudnia to pracę i powoduje kłopotliwe sytuacje towarzyskie. Na szczęście są techniki, by nauczyć się szybkiego i trwałego zapamiętywania. Regularny trening mózgu sprawi, że umysł na długo zachowa sprawność.

Interwencja behawioralna dzieci i młodzieży

Praca z dziećmi nadpobudliwymi ma na celu między innymi zmniejszenie nieukierunkowanych wyładowań ruchowych, zbędnych odruchów i mimowolnych reakcji oraz wyeliminowanie uwagi mimowolnej i nietrwałości zainteresowań. Bawiąc się i ćwicząc z dzieckiem, przechodzimy zawsze od prac łatwych i krótkotrwałych do coraz trudniejszych, wymagających większej ilości czasu. Aby pomóc dziecku osiągnąć sukces, staramy się: Wyciszyć emocje dziecka, pozwolić na w miarę swobodny wybór tematu, w miarę dyskretnie pomóc w wykonaniu różnego rodzaju prac np. plastycznych.

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży

Dzieci pracują w grupach lub indywidualnie. Zajęcia zapewniają możliwość harmonijnego rozwoju, wczesną edukację oraz możliwość społecznego rozwoju . Zajęcia nastawione są przede wszystkim na rozwój psychoruchowy poprzez ruch, a więc rozwój: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi prawidłowego kontaktu. Wprowadzane będą również elementy integracji sensorycznej. Jest to proces, w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego organizmu wrażeń, tak by mogły być wykorzystane w celowym, zakończonym sukcesem działaniu. Elementy integracji sensorycznej to, najogólniej mówiąc, system ćwiczeń, które mają nauczyć mózg właściwego reagowania na bodźce zewnętrzne. Określana jest jako terapia naukowej zabawy. Dziecko wykonuje ćwiczenia i zabawy ruchowe, które poprawiają jakość odbierania, przesyłania i organizowania bodźców, czyli jakość funkcjonowania systemów sensorycznych. Zajęcia odbywają się przy współudziale rodziców/opiekunów. W ramach zajęć dzieci pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry , będą wykonywać prace plastyczne różnorodnymi technikami przy użyciu materiałów plastycznych (kredki, farby plakatowe 

i akwarele, klej, glina, papier kolorowy, plastelina, masa solna i inne), wykonywać różnorodne ćwiczenia umuzykalniające, grać na prostych instrumentach (grzechotki, dzwoneczki, tamburyn, kastaniety itp.). Zajęcia zawierają także elementy edukacyjne ( zapoznanie dzieci z porami roku i zmianami zachodzącymi w przyrodzie, ważnymi świętami, kolorami, kształtami i prostymi figurami geometrycznymi, zawodami, środkami transportu, warzywami i owocami oraz zasadami higieny i zdrowego odżywiania), czytanie literatury dziecięcej.