trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mających problemy z emocjami.

Trening umiejętności społecznych ma na celu nauczyć jego uczestników m.in. tego, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi czy jak współpracować w grupie. Metoda ta znajduje wykorzystanie zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Kiedy pacjentowi może być zalecony trening umiejętności społecznych? Na czym on polega? Trening umiejętności społecznych to jedna z metod leczenia wykorzystywana przy problemach z funkcjonowaniem psychiki pacjentów. Już sama nazwa powyżej wymienionej techniki terapeutycznej sugeruje to, na czym się ona skupia – trening umiejętności społecznych ma bowiem za zadanie poprawiać funkcjonowanie pacjentów wśród innych ludzi. Tego typu zajęcia odbywają się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, gdzie uczestnicy treningu umiejętności społecznych – pod czujnym nadzorem terapeuty – mają przede wszystkim za zadanie obserwować zachowania innych, ale i zwracać również uwagę na to, jak sami zachowują się w stosunku do innych osób. Uczą analizować się swoje emocje i je właściwie nazywać.

Po przebyciu treningu umiejętności społecznych pacjenci mają być zdolni do lepszego funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi. W tym celu podczas terapii mają oni nabywać wiele różnych umiejętności, wśród których można wymienić: