• TERAPIA BIOFEEDBACK Z BADANIEM QEEG

  integracja sensoryczna (SI)
 • LOGOPEDIA - DIAGNOZA I TERAPIA

  TERAPIA BEHAWIORALNA
 • diagnoza i terapia ręki

  trening umiejętności społecznych (TUS)
 • TERAPIA ZABURZENIA ZACHOWANIA

  TERAPIA ZACHOWAŃ OPOZYCYJNO-BUNTOWNICZYCH
  TERAPIA ZASTĘPOWANIA AGRESJI
 • ZABURZENIA FUNKCJI MOTORYCZNYCH JAMY USTNEJ

  ORTODONCJA FUNKCJONALNA MFS
 • TERAPIA WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ

  REHABILITACJA DZIECI METODĄ NDT BOBATH
 • MEDIACJE RODZINNE

  MEDIACJE SZKOLNE

terapia Biofeedback/Neurofeedback z badaniem QEEG

integracja sensoryczna (SI)

logopedia - diagnoza i terapia logpedyczna

terapia pedagogiczna

terapia behawioralna dla dzieci ze spektrum autyzmu

trening umiejętności społecznych TUS - zajęcia grupowe

diagnoza i terapia ręki

terapia zaburzeń zachowania

terapia zachowań opozycyjno-buntowniczych

terapia zastępowania agresji

nauka czytania ze zrozumieniem

wsparcie rodziców w procesie wychowawczym

leczenie zaburzonych funkcji jamy ustnej - stymulatory MFS

terapia wybiórczości pokarmowej

rehabilitacja dzieci metodą ndt bobath

masaż shantala

mediacje rodzinne

mediacje szkolne

Twoje dziecko potrzebuje pomocy?

DOWIEDZ SIĘ JAK MOŻEMY cI POMÓC