Centrum Pedagogiczno-Terapeutyczne "Neuronek" w Jędrzejowie powstało z myślą o wspieraniu rozwoju przede wszystkim dzieci, ale pomagamy również osobom dorosłym.

Centrum Pedagogiczno-Terapeutyczne "Neuronek" w Jędrzejowie powstało z myślą o wspieraniu rozwoju przede wszystkim dzieci, ale pomagamy również osobom dorosłym. W Centrum „Neuronek” w ciszy i poczuciu bezpieczeństwa wkraczamy wraz z podopiecznymi w świat cyfr, liter oraz poprawnej wymowy. Tu uczymy się, jak mówić płynnie i poprawnie, wspólnie pracujemy nad przezwyciężaniem wszelkich problemów, zarówno tych małych jak i dużych. Uczymy się, jak poprzez własny wysiłek owe trudności przezwyciężać. Pozytywne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości sprawia, że wierzymy w sukces każdego człowieka – poprzez motywowanie swoich podopiecznych, staramy się zaszczepić tę wiarę także w nich samych.