MEDIACJE SZKOLNE

Mediacje szkolne zyskują coraz większą popularność w polskich placówkach oświatowych. Kreatywni Dyrektorzy wraz z Radą Pedagogiczną szukają metod rozwiązywania konfliktów, są otwarci na pomoc mediatorów i rozumieją, że bezpieczna szkoła podnosi jakość kształcenia.

 

Niemniej często zdarza „zamiatanie problemu pod dywan”, czyli myślenie, że problem sam się rozwiąże. Istnieje przekonanie, że ignorowanie problemów, pomijanie milczeniem i brak decyzji wywoła mniejszy konflikt. Ewentualnie pedagodzy ograniczają się do poszukiwania sprawcy i wymierzenia mu kary np. uwaga, telefon do rodziców, publiczne oskarżenie i napiętnowanie ucznia.

 

Odwrotnością tych postaw może być dominacja lub zniszczenie jednej ze stron konfliktu przez drugą. To tu poprzez założenie, że liczy się tylko moje zdanie, często dochodzi do przemocy fizycznej i nękania drugiej osoby. Dziecko potraktowane w taki sposób często ma poczucie krzywdy i niesprawiedliwości, czuje się niezrozumiane. Uczucia te powodują tylko eskalację konfliktu. Przy stosowaniu takich metod, nie ma miejsca na budowanie pewności siebie, zdobywanie umiejętności komunikacyjnych a wreszcie za branie odpowiedzialności za swoje czyny.

Dlaczego mediacje szkolne?

Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają większość swojego życia. To okres edukacyjny mający wpływ na nasze późniejsze życie i wybory, których dokonamy. Jeśli nauczymy młode pokolenie rozmawiać, słuchać drugiego człowieka, brać odpowiedzialność za swoje słowa i czyny damy mu możliwość lepszego startu w dorosłość. Naszą misją jest propagowanie mediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktu, potępienie czynu a nie ucznia, przestrzeganie norm i zasad współżycia z innymi ludźmi. To też nauka tolerancji i współistnienia z innymi mimo dzielących nas różnic. Mediacja nie ma na celu ukarania sprawcy tylko poszukania takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. To też możliwość przeproszenia i zadośćuczynienia, naprawienia wyrządzonej krzywdy. Uczestnicy mediacji szkolnych, poprzez samodzielne rozwiązywanie swoich problemów umacniają tożsamość grupy i jednostki, budują poczucie wspólnoty i naprawiają relacje w klasie. Wyciągają wnioski na przyszłość, uczą się zapobiegać powstawaniu konfliktu.

Kiedy mediujemy?

Nie wszystkie szkolne konflikty możemy skierować na mediacje. Jeśli dochodzi do popełnienia przestępstwa, przemocy fizycznej lub seksualnej, używania alkoholu albo narkotyków sprawa jest kierowana do Sądu Rodzinnego, Policję lub innego właściwego organu. Nie mediujemy spraw gdzie jedną ze stron jest osoba dorosła. Sprawy, z którymi możemy się udać na mediacje dotyczą konfliktów tylko pomiędzy uczniami, są to m.in.:

  • plotki,
  • wywyższanie się nad innymi,
  • dokuczanie słabszym,
  • zazdrość o wyniki w nauce,
  • wyśmiewanie się z rówieśników pochodzących z gorzej sytuowanych rodzin,
  • obrażanie członków rodziny,
  • drobne kradzieże lub chowanie rzeczy
  • eliminowanie z grupy rówieśniczej,
  • obrażanie w cyberprzestrzeni,
  • popychanie itp.

Zapraszamy szkoły oraz inne placówki oświatowe do skorzystania z usług certyfikowanego mediatora szkolnego.