Cennik

TRENING BIOFEEDBACK / NEUROFEEDBACK Z BADANIEM QEEG
pierwsze spotkanie z diagnozą QEEG

180zł

trening EEG Biofeedback


trening EEG Biofeedback w okularach VR

90zł


90zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
diagnoza pisemna oraz omówienie diagnozy integracji sensorycznej
(w tym 2 wizyty diagnozujące poprzedzające wydanie diagnozy integracji sensorycznej)

550zł


konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

130zł


terapia integracji sensorycznej

100zł

wydanie re-diagnozy integracji sensorycznej

200zł

LOGOPEDIA / LOGOPEDA
pisemna diagnoza logopedyczna

180zł

terapia opóźnionego rozwoju mowy

80zł

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

90zł

100zł

profilaktyka oraz terapia zaburzeń mowy

80zł

terapia jąkania

terapia jąkania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

80zł

100zł

konsultacja logopedyczna

trening słuchowo-głosowy Forbrain

130zł

60zł

TERAPIA ORTODONCJI FUNKCJONALNEJ MFS
konsultacja z terapeutą ortodoncji funkcjonalnej

200zł

stymulator do nosa MFS

180zł

stymulator warg MFS

180zł

obturator ustny

180zł

relaksator mięśni

180zł

płytka nagryzowa

180zł

rehabilitacja czynności języka, po zabiegu frenotomii wędzidełka podjęzykowego

150zł

POZOSTAŁE ZAJĘCIA / TERAPIE / TRENINGI
pisemna diagnoza i omówienie - terapia ręki

  200zł

terapia ręki

80zł

trening Umiejętności Społecznych (TUS)

100zł

konsultacja fizjoterapeutyczna

130zł

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

130zł

terapia manualna

100zł

doraźna lub regularna pomoc w nauce dla dzieci (pomoc edukacyjna)

100zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem

90zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

100zł

pisemna diagnoza behawioralna

300zł

terapia behawioralna

100zł

konsultacja z terapeutą behawioralnym

130zł

terapia zaburzeń zachowania

100zł

terapia zachowań opozycyjno-buntowniczych

100zł

terapia zastępowania agresji

100zł

konsultacja z terapeutą wybiórczości pokarmowej

180zł

diagnoza wybiórczości pokarmowej

550zł

terapia wybiórczości pokarmowej

150zł

masaż Shantala

100zł

zajęcia korekcyjne wad postawy z fizjoterapeutą

100zł

mediacje szkolne

200zł

mediacje rodzinne

250zł

zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Integracji Sensorycznej (SI) dla dzieci i młodzieży

100zł

indywidualne wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dziecka z problemami emocjonalnymi oraz w procesie dojrzewania

130zł

wydanie opinii

100zł - 200zł

wydanie zaświadczenia

Każdy ma prawo do odwołania wizyty. Odwołanie możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym. Odwołanie wizyty później niż 24godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny usługi. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty. Odwołanie usługi możliwe jest od poniedziałku do niedzieli, tzn. usługę z poniedziałku z godziny 12:00 można odwołać do niedzieli do godziny 12:00. Inny przykład- usługę z piątku z godziny 19:00, można odwołać do czwartku do godziny 19:00.

50zł