Cennik

TERAPIA BIOFEEDBACK / NEUROFEEDBACK Z BADANIEM QEEG
pierwsze spotkanie z diagnozą QEEG

150zł

trening/terapia EEG Biofeedback

70zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
diagnoza pisemna oraz omówienie diagnozy integracji sensorycznej
(w tym 2 wizyty diagnozujące poprzedzające wydanie diagnozy integracji sensorycznej)

450zł


konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

100zł


terapia integracji sensorycznej

80zł

wydanie re-diagnozy integracji sensorycznej

200zł

LOGOPEDIA / LOGOPEDA
pisemna diagnoza logopedyczna

150zł

terapia opóźnionego rozwoju mowy

60zł

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

70zł

80zł

profilaktyka oraz terapia zaburzeń mowy

60zł

terapia jąkania

terapia jąkania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

60zł

80zł

konsultacja logopedyczna

trening słuchowo-głosowy Forbrain

100zł

50zł

TERAPIA ORTODONCJI FUNKCJONALNEJ MFS
konsultacja z terapeutą ortodoncji funkcjonalnej

100zł

stymulator do nosa MFS

150zł

stymulator warg MFS

150zł

obturator ustny

150zł

rehabilitacja czynności języka, po zabiegu frenotomii wędzidełka podjęzykowego

150zł

POZOSTAŁE ZAJĘCIA / TERAPIE / TRENINGI
pisemna diagnoza i omówienie - terapia ręki

  200zł

terapia ręki

60zł

trening Umiejętności Społecznych (TUS)

70zł

konsultacja fizjoterapeutyczna

100zł

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

100zł

terapia manualna

80zł

doraźna lub regularna pomoc w nauce dla dzieci (pomoc edukacyjna)

80zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem

70zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

80zł

pisemna diagnoza behawioralna

250zł

terapia behawioralna

80zł

konsultacja z terapeutą behawioralnym

100zł

terapia zaburzeń zachowania

80zł

terapia zachowań opozycyjno-buntowniczych

80zł

terapia zastępowania agresji

80zł

konsultacja z tearpeutą wybiórczości pokarmowej

150zł

diagnoza wybiórczości pokarmowej

450zł

terapia wybiórczości pokarmowej

120zł

masaż Shantala

80zł

zajęcia korekcyjne wad postawy z fizjoterapeutą

80zł

mediacje szkolne

200zł

mediacje rodzinne

200zł

zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Integracji Sensorycznej (SI) dla dzieci i młodzieży

80zł

indywidualne wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dziecka z problemami emocjonalnymi oraz w procesie dojrzewania

100zł

wydanie opinii

100zł - 200zł

wydanie zaświadczenia

Każdy ma prawo do odwołania wizyty. Odwołanie możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym. Odwołanie wizyty później niż 24godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny usługi. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty. Odwołanie usługi możliwe jest od poniedziałku do niedzieli, tzn. usługę z poniedziałku z godziny 12:00 można odwołać do niedzieli do godziny 12:00. Inny przykład- usługę z piątku z godziny 19:00, można odwołać do czwartku do godziny 19:00.

50zł