Cennik

TRENING BIOFEEDBACK / NEUROFEEDBACK Z BADANIEM QEEG
pierwsze spotkanie z diagnozą QEEG

150zł

trening EEG Biofeedback

70zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
diagnoza pisemna oraz omówienie diagnozy integracji sensorycznej
(w tym 2 wizyty diagnozujące poprzedzające wydanie diagnozy integracji sensorycznej)

450zł


konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

100zł


terapia integracji sensorycznej

80zł

wydanie re-diagnozy integracji sensorycznej

200zł

LOGOPEDIA / LOGOPEDA
pisemna diagnoza logopedyczna

150zł

terapia opóźnionego rozwoju mowy

60zł

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

70zł

80zł

profilaktyka oraz terapia zaburzeń mowy

60zł

terapia jąkania

terapia jąkania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

60zł

80zł

konsultacja logopedyczna

trening słuchowo-głosowy Forbrain

100zł

50zł

TERAPIA ORTODONCJI FUNKCJONALNEJ MFS
konsultacja z terapeutą ortodoncji funkcjonalnej

200zł

stymulator do nosa MFS

180zł

stymulator warg MFS

180zł

obturator ustny

180zł

relaksator mięśni

180zł

płytka nagryzowa

180zł

rehabilitacja czynności języka, po zabiegu frenotomii wędzidełka podjęzykowego

150zł

POZOSTAŁE ZAJĘCIA / TERAPIE / TRENINGI
pisemna diagnoza i omówienie - terapia ręki

  200zł

terapia ręki

60zł

trening Umiejętności Społecznych (TUS)

70zł

konsultacja fizjoterapeutyczna

100zł

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

100zł

terapia manualna

80zł

doraźna lub regularna pomoc w nauce dla dzieci (pomoc edukacyjna)

80zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem

70zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

80zł

pisemna diagnoza behawioralna

250zł

terapia behawioralna

80zł

konsultacja z terapeutą behawioralnym

100zł

terapia zaburzeń zachowania

80zł

terapia zachowań opozycyjno-buntowniczych

80zł

terapia zastępowania agresji

80zł

konsultacja z tearpeutą wybiórczości pokarmowej

150zł

diagnoza wybiórczości pokarmowej

450zł

terapia wybiórczości pokarmowej

120zł

masaż Shantala

80zł

zajęcia korekcyjne wad postawy z fizjoterapeutą

80zł

mediacje szkolne

200zł

mediacje rodzinne

200zł

zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Integracji Sensorycznej (SI) dla dzieci i młodzieży

80zł

indywidualne wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dziecka z problemami emocjonalnymi oraz w procesie dojrzewania

100zł

wydanie opinii

100zł - 200zł

wydanie zaświadczenia

Każdy ma prawo do odwołania wizyty. Odwołanie możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym. Odwołanie wizyty później niż 24godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny usługi. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty. Odwołanie usługi możliwe jest od poniedziałku do niedzieli, tzn. usługę z poniedziałku z godziny 12:00 można odwołać do niedzieli do godziny 12:00. Inny przykład- usługę z piątku z godziny 19:00, można odwołać do czwartku do godziny 19:00.

50zł