Cennik

TERAPIA BIOFEEDBACK / NEUROFEEDBACK Z BADANIEM QEEG
pierwsze spotkanie z diagnozą QEEG

150zł

trening/terapia EEG Biofeedback

70zł

badanie końcowe QEEG z wypisem

150zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)
diagnoza pisemna oraz omówienie diagnozy integracji sensorycznej
(w tym 2 wizyty diagnozujące poprzedzające wydanie diagnozy integracji sensorycznej)

400zł


konsultacje z terapeutą integracji sensorycznej

100zł


terapia integracji sensorycznej

80zł

wydanie re-diagnozy integracji sensorycznej

200zł

LOGOPEDIA / LOGOPEDA
pisemna diagnoza logopedyczna

150zł

terapia opóźnionego rozwoju mowy

60zł

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią

terapia dla dzieci z dysgrafią, dysleksją oraz dysortografią z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

70zł

90zł

profilaktyka oraz terapia zaburzeń mowy

60zł

terapia jąkania

terapia jąkania z wykorzystaniem słuchawek Forbrain

60zł

80zł

konsultacja logopedyczna

trening słuchowo-głosowy Forbrain

100zł

50zł

TERAPIA ORTODONCJI FUNKCJONALNEJ MFS
konsultacja z terapeutą ortodoncji funkcjonalnej

100zł

stymulator do nosa MFS

150zł

stymulator warg MFS

150zł

obturator ustny

150zł

rehabilitacja czynności języka, po zabiegu frenotomii wędzidełka podjęzykowego

150zł

POZOSTAŁE ZAJĘCIA / TERAPIE / TRENINGI
pisemna diagnoza i omówienie - terapia ręki

  200zł

terapia ręki

60zł

trening Umiejętności Społecznych (TUS)

70zł

konsultacja fizjoterapeutyczna

100zł

rehabilitacja metodą NDT-Bobath

80zł

terapia manualna

70zł

doraźna lub regularna pomoc w nauce dla dzieci (pomoc edukacyjna)

70zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniem

60zł

nauka czytania oraz czytania ze zrozumieniemz wykorzystaniem słuchawek Forbrain

80zł

pisemna diagnoza behawioralna

250zł

terapia behawioralna

80zł

konsultacja z terapeutą behawioralnym

80zł

terapia zaburzeń zachowania

100zł

terapia zachowań opozycyjno-buntownuczych

80zł

terapia zastępowania agresji

80zł

zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Integracji Sensorycznej (SI) dla dzieci i młodzieży

80zł

indywidualne wsparcie rodziców w procesie wychowawczym dziecka z problemami emocjonalnymi oraz w procesie dojrzewania

100zł

wydanie opinii

100zł - 200zł

wydanie zaświadczenia

Każdy ma prawo do odwołania wizyty. Odwołanie możliwe jest z wyprzedzeniem 24-godzinnym. Odwołanie wizyty później niż 24godziny przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 100% ceny usługi. Należność zostanie doliczona do rachunku podczas kolejnej wizyty. Odwołanie usługi możliwe jest od poniedziałku do niedzieli, tzn. usługę z poniedziałku z godziny 12:00 można odwołać do niedzieli do godziny 12:00. Inny przykład- usługę z piątku z godziny 19:00, można odwołać do czwartku do godziny 19:00.

50zł