Leczenie zaburzonych funkcji jamy ustnej - stymulatory MFS

Obserwacja kliniczna dotycząca znaczenia funkcji motorycznych jamy ustnej szczególnie w okresie wzrostu i rozwoju dała impuls do stworzenia bodźców mięśniowych jako podstawy dla leczenia zaburzonych funkcji motorycznych jamy ustnej. Zaprogramowana stymuloterapia wynikająca z oceny funkcji motorycznych jamy ustnej w oparciu o obiektywny pomiar wielkości zwężenia nozdrzy , stopnia przerostu tkanki adenoidalnej i migdałków podniebiennych, ruchomości języka i wzorców połykania obejmuje użycie stymulatorów wchodzących w skład stymulatorów MFS zgodnie z kolejnością reedukowanych zaburzeń mających na celu normalizację trzech funkcji jamy ustnej: oddychania, połykania oraz zmniejszonego lub zwiększonego napięcia mięśniowego. Stymulatory są podstawą programu rehabilitacji w zakresie efektywności funkcji motorycznych jamy ustnej, zarówno u pacjentów rosnących jak i u pacjentów w trakcie terapii aparatami stałymi. Poleca się je szczególnie podczas terapii dzieci, ponieważ stanowią podstawę ogólnego programu rehabilitacyjnego zaburzeń mięśniowych jamy ustnej i zdrowia górnych dróg oddechowych małego pacjenta. Prezentowane stymulatory mogą mieć zastosowanie jako współdziałające podczas leczenia chrapania, bezdechu sennego oraz bruksizmu. 

Stymulatory terapeutyczne zostały stworzony przez profesora Jose Durana Von Arx szefa Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie, szefa Światowego Instytutu Ortodontycznego w Barcelonie. Są stosowane z pozytywnymi skutkami leczniczymi na całym świecie.

Stymulator do nosa

To silikonowe urządzenie. Składa się z 2 tubek, które są połączone taśma stabilizacyjną. Zawiera płaską przestrzeń, która zapewnia bezpośredni kontakt z przegroda nosową. Zewnętrzna wypukła część powierzchni wywiera nacisk na skrzydełka nosa. Specjalna patka stymuluje w rejonie skrzydełek nosowych partie mięśniowe. Ramię zewnętrzne zapobiega przypadkowemu wtłoczeniu tubek w nos. Urządzenie to występuje w 7 rozmiarach, 2 dla dzieci rozm. 00 i 01 i 5 dla nastolatków i dorosłych. Stymulator nosowy pobudza okołonosowe partie mięśniowe w rejonie skrzydełek nosa. Redukuje opór dróg nosowych poprawiając przepływ powietrza. Przebudowuje chrząstki nosowe w rezultacie harmonizując kształt otworów nosowych. Użytkowanie stymulatora nosowego sprzyja oddychaniu przez nos u pacjentów:

 • którzy prezentują zaburzenia w oddychaniu przez nos;
 • którzy oddychają przez usta;
 • chrapiących;
 • z bezdechem sennym.

Wskazania Stymulator nosowy jest szczególnie polecany do stosowania u pacjentów ze zwężonymi skrzydełkami nosowymi i wynikającego z tej wady ograniczonemu przepływowi powietrza. Ponadto jest zalecany osobom oddychającym przez usta, aby ułatwić oddychanie przez nos. Stymulator poprawia przepływ powietrza, dlatego jest także przeznaczony dla pacjentów chrapiących w celu złagodzenia objawów.

Rezultaty

 1. Natychmiastowo zwiększa się przepływ powietrza przez jamę nosową, co z kolei prowadzi do poprawy w oddychaniu nosem oraz zmniejszenia chrapania i bezdechu sennego.
 2. Rezultaty długoterminowe osiąga się po upływie 7-9 miesięcy. Poprawia się oddychanie (średnica nozdrzy) dzięki usprawnionej pracy grupy mięśni przynosowych po dokonanej stymulacji jednostek mięśniowych.
 3. Po przeprowadzonej terapii ( około 9 miesiącach) efekty stymulatora nosowego mogą osłabnąć. W takim przypadku wskazane jest kontynuowanie terapii.
 4. Stymulatory nosa zalecane są jako wsparcie terapii dla pacjentów z bezdechem.

Stymulator warg

to owalne urządzenie składające się z górnej i dolnej przedniej taśmy. Działa na mięśnie otoczenia szpary ustnej Na zasadzie odruchu z mięśni agonistów i antagonistów. Taka stymulacja powoduje, że część mięśnia okrężnego ust w okolicy czerwieni warg zaciska się, co z kolei powoduje wydłużanie górnej wargi pomagając skorygować niekompetencję warg. Ponadto taka stymulacja dezaktywuje mięsień bródkowy , policzkowy, śmiechowy oraz pozostałe mięśnie antagonistyczne mięśnia okrężnego ust. Pośrednio, ćwiczenia usprawniające wargi powodują, że język jest cofnięty do tyłu co stanowi jego optymalną pozycję do rozpoczęcia reedukacji atypowego połykania.

Wskazania

Stymulatory warg są przeznaczone dla pacjentów z niekompetencją warg (uchylone wargi podczas spoczynku), z krótką, górną wargą (uśmiech dziąsłowy), i/lub z atypowym połykaniem związanym z wypychaniem języka do przodu oraz naciskiem języka na siekacze. Rezultaty Widoczne będą następujące rezultaty w okresie od czterech do sześciu miesięcy użytkowania stymulatora:

 1. Właściwe domykanie warg;
 2. . Przedłużenie górnej wargi;
 3. Poprawa pozycji języka.

Zalecane jest również wykonywanie ćwiczeń usprawniających, wykonywane na wpół otwartymi ustami, które to stymulują mięśnie odpowiedzialne za zmianę pozycji języka.

Obturator ustny

Jest to regulator funkcji używany do zamknięcia jamy ustnej i stopniowego powstrzymywania oddychania ustami, co może spowodować wady zgryzu jak również nawrót wady po ukończonym leczeniu ortodontycznym. Obturator ustny jest prostą płytką, która stopniowo powstrzymuje przepływ powietrza przez jamę ustną, tym samym pomagając pacjentom, który oddychają ustami w zmianaie toru oddychania na nosowy.

Obturator został zaprojektowany, aby zaadoptować się do kształtu łuków zębowych i działa jako izolacja, która zapobiega oddychaniu przez usta. Obrzeże wokół obturatora - rozciągające się wokół górnego i dolnego końca pozwala na ćwiczenie mięsni warg, których prawidłowe napięcie jest bardzo ważne dla normalizacji oddychania nosem.

Wskazania

Obturatory są wskazane dla pacjentów oddychających przez usta, aby pomóc w unormowaniu problemów oddechowych dzięki ciągłej reedukacji oddechowej, aby skorygować oddychanie przez usta i aby wspomagać oddychanie przez nos.

Rezultaty

Obturatory ustne spełniają podwójną funkcję: kontrolują przepływ powietrza przez usta oraz stymulują mięśnie wargowe. Takie rezultaty są stopniowo osiągane, zaś ich potwierdzenie kliniczne wymaga odpowiedniego czasu.