Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to cenne wsparcie, z którego korzystają tysiące dzieci w Polsce. Na czym polega i dla kogo jest przeznaczona? Mamy szczęście żyć w czasach, w których dziecko nieradzące sobie w szkole albo przejawiające niewłaściwe zachowania społeczne nie zostaje pozostawione samo sobie. Dzisiaj, gdy tylko rodzice lub nauczyciele zauważą, że dziecko w pewnych sferach potrzebuje wsparcia, rozpoczynana jest terapia pedagogiczna. 


Na czym dokładnie ona polega i jakiego typu problemy pomaga pokonać? Czym właściwie jest terapia pedagogiczna dla dzieci? Terapię pedagogiczną można by określić jako długofalową pomoc i wsparcie dla tych dzieci, które sobie z czymś nie radzą. Zajęcia – przeprowadzane w przyjaznej atmosferze, często w formie zabawy, umożliwiają dziecku „dogonienie” rówieśników, zarówno w umiejętności czytania czy pisania, jak i w innych sferach. Tym samym terapia ta korzystnie wpływa na samoocenę dziecka, wiarę we własne możliwości i motywację do nauki. To cenne źródło informacji także dla rodziców, którzy dowiadują się, jak wspierać pociechę, zauważać pierwsze trudności i na nie reagować, a także jak kształcić prawidłowe nawyki. Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży – do kogo dokładnie jest skierowana? Zajęcia dostępne są dla dzieci w każdym wieku, u których zauważane są trudności takie jak:

  • zaburzenia mowy – czyli jej opóźnienie, seplenienie, jąkanie,
  • obniżony poziom inteligencji,
  • niezrozumienie zasad matematyki, kłopoty z operowaniem liczbami,
  • „połykanie” liter w trakcie pisania, problemy z czytaniem, pismo tak koślawe, że niemal nieodczytywalne,
  • niedosłuch albo problemy ze wzrokiem,
  • agresja,
  • wycofanie społeczne, trudności w nawiązywaniu relacji, nieśmiałość,
  • trudności ze skupieniem uwagi.

Ponadto terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży wprowadzana jest u dzieci cierpiących na zespół Aspergera, autyzm, niepełnosprawnych zarówno ruchowo, jak i intelektualnie, a także u tych, u których widoczne są negatywne konsekwencje różnego typu wad wrodzonych. Warto w tym miejscu zauważyć, że niezmiernie ważne jest udzielenie wsparcia dzieciom, u których można zauważyć pierwsze problemy szkolne – np. te z czytaniem, pisaniem czy skupieniem uwagi. Terapia pedagogiczna zapobiega w takiej sytuacji negatywnym konsekwencjom opóźnienia rozwojowego, do których należy choćby niechęć do nauki, obniżenie samooceny i trudności w nawiązywaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami.