• terapia Biofeedback/Neurofeedback z badaniem QEEG

  integracja sensoryczna (SI)
 • logopedia

  rehabilitacja i masaże niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych
 • diagnoza i terapia ręki

  trening umiejętności społecznych (TUS)
 • doraźna lub regularna pomoc w nauce

  wsparcie rodziców w procesie wychowawczym

Centrum Pedagogiczno-Terapeutyczne "Neuronek" w Jędrzejowie powstało z myślą o wspieraniu rozwoju przede wszystkim dzieci, ale pomagamy również osobom dorosłyM.

Centrum Pedagogiczno-Terapeutyczne "Neuronek" w Jędrzejowie powstało z myślą o wspieraniu rozwoju przede wszystkim dzieci, ale pomagamy również osobom dorosłym. W Centrum „Neuronek” w ciszy i poczuciu bezpieczeństwa wkraczamy wraz z podopiecznymi w świat cyfr, liter oraz poprawnej wymowy. Tu uczymy się, jak mówić płynnie i poprawnie, wspólnie pracujemy nad przezwyciężaniem wszelkich problemów, zarówno tych małych jak i dużych. Uczymy się, jak poprzez własny wysiłek owe trudności przezwyciężać. Pozytywne nastawienie do otaczającej nas rzeczywistości sprawia, że wierzymy w sukces każdego człowieka – poprzez motywowanie swoich podopiecznych, staramy się zaszczepić tę wiarę także w nich samych.

terapia Biofeedback/Neurofeedback z badaniem QEEG

integracja sensoryczna (SI)

rehabilitacja i masaże niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych

diagnoza i terapia ręki

logopedia

trening umiejętności społecznych (TUS)

doraźna lub regularna pomoc w nauce

wsparcie rodziców w procesie wychowawczym

pozostałe terapie

Twoje dziecko potrzebuje pomocy?

DOWIEDZ SIĘ JAK MOŻEMY cI POMÓC