Centrum Pedagogiczno-Terapeutyczne "Neuronek" w Jędrzejowie powstało z myślą o wspieraniu rozwoju przede wszystkim dzieci, ale pomagamy również osobom dorosłym.

Centrum Pedagogiczno-Terapeutyczne "Neuronek" w Jędrzejowie powstało z myślą o wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży. Swoją pomoc kierujemy także do osób dorosłych oraz rodziców. Służymy wsparciem i pomocą dla dzieci i młodzieży z różnymi problemami: z dysfunkcjami rozwojowymi, z trudnościami w nauce szkolnej oraz z problemami emocjonalnymi i społecznymi. Zajmujemy się szeroko pojętą profilaktyką, diagnozą i terapią, a w naszej ofercie znajduje się m.in:

 • terapia Biofeedback z badaniem QEEG
 • integracja sensoryczna SI
 • diagnoza i terapia
 • logopedia
 • diagnoza i terapia logpedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia behawioralna dla dzieci ze spektrum autyzmu
 • trening umiejętności społecznych TUS
 • zajęcia grupowe
 • diagnoza i terapia ręki
 • terapia zaburzeń zachowania
 • terapia zachowań opozycyjno-buntowniczych
 • terapia zastępowania agresji
 • nauka czytania ze zrozumieniem
 • wsparcie rodziców w procesie wychowawczym
 • ortodoncja funkcjonalna metodą MFS (Multifunction System Kit MFS)
 • leczenie zaburzonych funkcji jamy ustnej

Zadaniem naszych specjalistów jest:

 • dotarcie do przyczyn problemów dziecka i rodziny poprzez właściwą diagnozę, a następnie podjęcie odpowiednich form terapii prowadzonej we współpracy z rodzicami,
 • wspomaganie rozwoju dziecka w jego rozmaitych sferach (edukacyjnej, emocjonalnej, społecznej),
 • zapobieganie problemom w funkcjonowaniu rodziny.

Jesteśmy przekonani, iż większość dzieci doświadczających różnorakich problemów może znaleźć ich rozwiązanie, jeśli zostanie im udzielone profesjonalne wsparcie. W Centrum Pedagogiczno-Terapeutycznym "Neuronek" zapewniamy komfortowe warunki, wysoko wykwalifikowaną kadrę, wykorzystującą w swej pracy nowoczesne metody, pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt terapeutyczny.

Serdecznie zapraszamy do "Neuronka"

Dominika Beger 

właściciel - terapeuta