wsparcie rodziców w procesie wychowawczym

Centrum pedagogiczno-terapeutyczne "Neuronek" wspiera w działaniach wychowawczych rodziców i opiekunów dzieci. Terapeuta znajduje się na styku społeczności dzieci i rodziców, wspiera racjonalne rozwiązania trudności szkolnych i problemów osobistych, ukazuje możliwości budowania pozytywnych więzi. Nie zastępuje rodziców ani wychowawców, ale wspomaga ich w udzielaniu pomocy. Do "Neuronka" może przyjść każdy, kto ma kłopot, a nie potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się z nami podzielić swoimi troskami i potrzebują pomocy.