TERAPIA WYBIÓRCZOŚCI POKARMOWEJ

Bobath concept, czyli metoda Bobath jest fizjoterapeutyczną metodą rehabilitacyjną, stosowaną w leczeniu rehabilitacji dzieci i dorosłych z deficytami neurologicznymi. Choć jest przydatna przede wszystkim w fizjoterapii, ma charakter multidyscyplinarny. Jest uważana za jedną z wiodących metod terapeutycznych. Metoda Bobath, która początkowo wspierała terapię maluchów z zaburzeniami neurologicznymi lub rozwoju ruchowego, stosowana jest również u pacjentów po udarach mózgu lub innych urazach mózgowo-czaszkowych. Pień metody Bobath jest wspólny dla metody dla dzieci i dla dorosłych. Metoda NDT-Bobath jest formą fizjoterapii, którą stosuje się u:

 • wcześniaków,
 • niemowląt, na przykład mających kłopoty z napięciem mięśniowym lub mających asymetrię ułożeniową,
 • dzieci z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi i ortopedycznymi, opóźnieniem rozwojowym.

U podstaw metody leży założenie, że istotą deficytu ruchowego są zaburzenia odruchów postawy. Ponieważ dzieci ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym bądź dysfunkcjami ruchowymi inaczej odbierają wrażenia czuciowe, ich odruchy fizjologiczne nie są prawidłowe, a sposób, w jaki się poruszają wpływa na ich dalszy nieprawidłowy rozwój. Terapia ma eliminować złe wzorce ruchowe, a utrwalać dobre, bazując na plastyczności mózgu, czyli jego zdolności do uczenia się na podstawie informacji docierających z zewnątrz.

Głównymi zasadami usprawniania, na których bazuje metoda NDT- Bobath są:

 • normalizacja napięcia mięśniowego (wyrównanie zarówno nadmiernej hipotonii jak i hipertonii)
 • hamowanie nieprawidłowych odruchów
 • wyzwalanie ruchów oraz kontrolowanie ich przebiegu wspomaganiami z punktów kluczowych
 • utrzymywanie pełnej ruchomości w stawach
 • utrwalanie kontroli postawy i najbardziej zbliżonych do prawidłowych wzorców oraz reakcji ruchowych
 • utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w funkcji z dnia codziennego (podczas zabawy, przyjmowania posiłków, codziennej higieny, nauki itp.)

Zastosowanie metody NDT- Bobath odnajdujemy u dzieci w każdym wieku z różną gamą dysfunkcji układu nerwowego. Jednak szczególną przydatność zauważamy u niemowląt i małych dzieci, gdyż terapia może być włączona w zabiegi pielęgnacyjne i wykorzystywana w czynnościach takich jak: noszenie, przewijanie, karmienie, ubieranie, rozbieranie, zabawa itp. Odpowiednio przeszkoleni rodzice czy opiekunowie kontynuują terapię w warunkach domowych. Wskazania do terapii metodą NDT-Bobath

 • dzieci i niemowlęta z diagnozą lub podejrzeniem uszkodzenia OUN
 • ośrodkowego układu nerwowego (m.in. mózgowe porażenie dziecięce)
 • zaburzenia napięcia mięśniowego (nadmierna hipotonia lub hipertonia mięśniowa)
 • brak/ słaba kontrola głowy i tułowia
 • utrwalona asymetria ułożeniowa
 • dysfunkcja strefy orofacjalnej
 • problemy z ssaniem, połykaniem
 • dysfunkcje będące następstwem wcześniactwa (m.in. martwicze zapalenie jelit)
 • trudności z osiągnięciem kolejnych kamieni milowych
 • choroby genetyczne (m.in. zespół Downa)