Diagnoza i terapia ręki czyli rozwój małej motoryki. Redukcja napięcia mięśniowego w obrębie ręki

Czym i dla kogo jest Terapia Ręki?

Ręka to niezwykle wyspecjalizowany narząd, który odpowiedzialny jest za ogromną ilość istotnych funkcji. Przede wszystkim, jest silnym narzędziem, którym możemy posłużyć się do popychania, podnoszenia czy siłowania, a jednocześnie – pozwala nam na wykonywanie niezwykle precyzyjnych i skomplikowanych czynności, takich jak pisanie.

Dla kogo jest terapia ręki? 

Jeśli Twoje dziecko:

… zastanów się nad terapią ręki

Czym jest i na czym polega Terapia Ręki?

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Ćwiczenia dobierane są przez terapeutę indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Rozpoczynając terapię ręki, należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu. Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele (nadrzędne i szczegółowe) oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka. Prowadzona w Centrum „Neuronek” terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.

 

Terapia ręki ma na celu:

Ćwiczenia zawsze dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka.