Terapia zastępowania agresji

Dla kogo jest Terapia zastępowania agresji?

Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom zdrowym ale nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Na czym polega metoda?

Trening Zastępowania Agresji obejmuje cykl specjalistycznych zajęć, prowadzonych w oparciu o metodę Arnolda Goldsteina ART ®. Dziecko, które ma kłopot z opanowaniem złości, kontrolą swojego i czyjegoś gniewu oraz jest agresywne, chce i potrzebuje tego samego, co każda inna osoba, ale zwykle brakuje mu narzędzi i umiejętności do tego, by w inny sposób osiągać cele. Podczas zajęć uposaża się dziecko w nowe zachowania, będące skutecznymi i alternatywnymi do zachowań agresywnych.

Terpia zastepowania agresji składa się z trzech modułów:

  1. Trening Umiejętności Społecznych, obejmujący szereg rozbudowanych umiejętności, takich jak reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką, pominięciem czy oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
  2. Trening Kontrolowania Złości – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość, odnajduje najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie gniewu i wyrażenie go w sposób nieagresywny.
  3. Wnioskowanie Moralne – etap ten ma za zadanie pokazać, jak dokonywać wyborów w trudnych sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych, bez okazywania przy tym gniewu.

Podczas treningu wykorzystywane są sytuacje przywoływane przez dzieci – prawdziwe bądź wymyślone – co daje im możliwość przećwiczenia w bezpiecznych warunkach możliwych sposobów poradzenia sobie oraz dostrzeżenia konsekwencji zachowań, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Zajęcia dotyczą osób stosujących agresję słowną/fizyczną/psychiczną oraz przejawy autoagresji. Kiedy widzimy, że coś niepokojącego dzieje się z naszym dzieckiem, czasem wystarczy zainteresowanie, rozmowa, poświęcenie mu większej ilości czasu, otoczenie dziecka jeszcze większą troską i okazywanie mu jeszcze więcej miłości. Kiedy powraca poczucie bezpieczeństwa i bliskości w rodzinie, często problem sam się rozwiązuje. Kiedy to okazuje się jednak niewystarczające, wówczas konieczna jest terapia specjalistyczna, którą oferujemy Państwu w Centrum pedagogiczno-terapeutycznym "Neuronek w Jędrzejowie.