Nauka czytania ze zrozumieniem

Czytanie ze zrozumieniem to jedna z kluczowych umiejętności, przydatna nie tylko w szkole, ale też w dorosłym życiu. Czytanie i rozumienie tekstu jest umiejętnością, która bezpośrednio przekłada się na zdolność wykorzystania wiedzy w praktyce. Tempo wykonania poszczególnych punktów treningu jest uzależnione od potrzeb oraz od systematycznej realizacji zadań. Teksty dostosowane są do wieku, zainteresowań i predyspozycji dziecka. Im większa różnorodność w tym zakresie, tym efekt pracy jest szybszy, ze względu na wysoki stopień motywacji.

Wykształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem ułatwi dzieciom naukę różnych przedmiotów na poszczególnych szczeblach edukacji i będzie rzutowało na dalsze odnoszenie sukcesów w edukacji szkolnej:

  • Znacznie skróci czas przyswajania nowych treści.
  • Ułatwi usamodzielnienie się ucznia w zdobywaniu wiedzy.
  • Ułatwi korzystanie z informacji zawartych w różnego rodzaju dostępnych źródłach.
  • Pomoże odnieść sukces podczas rozwiązywania różnego rodzaju testów
  • Ułatwi uczestnictwo w kulturze i codziennym życiu.
  • Ułatwi korzystanie z nowoczesnych zdobyczy cywilizacyjnych.